+30 6978 220 831
Χειλεοπλαστικη

face 6 newΧειλεοπλαστική είναι η χειρουργική ανάπλαση των χειλέων για κοσμητικούς λόγους.

Πρόκειται για μία ομάδα χειρουργικών παρεμβάσεων με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισης των χειλέων. Με τη χειλεοπλαστική είναι δυνατή η αύξηση ή η μείωση του όγκου και η αλλαγή του σχήματος των χειλέων.

Ανάδειξη των χειλέων είναι επίσης δυνατή με μη χειρουργικές παρεμβάσεις. Στις παρεμβάσεις αυτές συγκαταλέγονται τα βιολογικά ή βιοσυμβατά εμφυτεύματα (κολλαγόνο, υαλουρονικό οξύ, πολυαιθυλένιο κλπ), που περιγράφονται αναλυτικά στα εμφυτεύματα.

Με τα εμφυτεύματα επιτυγχάνεται αύξηση του όγκου των χειλέων, τονισμός του περιγράμματος, απόσβεση των περιστοματικών ρυτίδων, των ρινοπαρειακών αυλάκων και των αυλάκων στις γωνίες του στόματος.

Χειλεοπλαστική είναι η χειρουργική ανάπλαση των χειλέων για κοσμητικούς λόγους.

Πρόκειται για μία ομάδα χειρουργικών παρεμβάσεων με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισης των χειλέων. Με τη χειλεοπλαστική είναι δυνατή η αύξηση ή η μείωση του όγκου και η αλλαγή του σχήματος των χειλέων.

Ανάδειξη των χειλέων είναι επίσης δυνατή με μη χειρουργικές παρεμβάσεις. Στις παρεμβάσεις αυτές συγκαταλέγονται τα βιολογικά ή βιοσυμβατά εμφυτεύματα (κολλαγόνο, υαλουρονικό οξύ, πολυαιθυλένιο κλπ), που περιγράφονται αναλυτικά στα εμφυτεύματα. Με τα εμφυτεύματα επιτυγχάνεται αύξηση του όγκου των χειλέων, τονισμός του περιγράμματος, απόσβεση των περιστοματικών ρυτίδων, των ρινοπαρειακών αυλάκων και των αυλάκων στις γωνίες του στόματος.

Με τη χειλεοπλαστική επιτυγχάνεται:

  • Αύξηση ή μείωση του όγκου των χειλέων.
  • Απόσβεση των κάθετων περιστοματικών ρυτίδων.
  • Αύξηση του βλεννογόνου (ερυθρού) των χειλέων.
  • Αλλαγή του σχήματος των χειλέων.
  • Τονισμός του περιγράμματος των χειλέων.
  • Ανύψωση του άνω χείλους.

Η χειλεοπλαστική μειώνει την ηλικία του συνόλου του προσώπου, ιδίως αν συνδυαστεί με άλλες επεμβάσεις ανανέωσης του τελευταίου. Η απόσβεση των περιστοματικών ρυτίδων και η αύξηση του όγκου των χειλέων προσδίδει μεγάλη τοπική ανανέωση, πιο ευχάριστη και πιο χαρούμενη όψη.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Αναισθησία
Τοπική ή ενδοφλέβια
Διάρκεια
1/2 - 1 ώρα ανάλογα με την επέμβαση
Μετάγγιση αίματος
Δεν απαιτείται
Χρόνος ανάρρωσης
3 ημέρες
Αφαίρεση ραμμάτων
Αν υπάρχουν εξωτερικά ράμματα αφαιρούνται σε 7-10 ημέρες
Αφαίρεση ραμμάτων
7 και 10-14 ημέρες
Δυνατότητα οδήγησης
Μετά από λίγες ώρες
Αθλητικές δραστηριότητες
Μετά την 2η ημέρα
Επιστροφή στην εργασία
Μετά την 8η-10η ημέρα
Μετεγχειρητική επίδεση
Δεν απαιτείται
Τελικο αποτέλεσμα
Σε 10 ημέρες είναι ορατές οι βασικές διαφορές. Το οριστικό αποτέλεμα είναι ορατό σε 1 μήνα
Μετεγχειρητικές ουλές
Λεπτή, δυσδιάκριτη ουλή στο περίγραμμα των χειλέων, αν η επέμβαση γίνει εξωτερικά. Είναι πιθανον να χρειάζεται κάλυψη με crayon ή μολύβι.Λεπτή δυσδιάκριτη ουλή στην ρινοχειλική πτυχή σε περίπτωση ανύψωσης του άνω χείλους

 

 


διαβάστε περισσότερα »