+30 6978 220 831
Συνεντεύξεις - ΜΜΕ
Αφαίρεση σπίλων
    Botox     Φωτογήρανση. Πρόληψη & θεραπεία
Εκπομπή Athens Nip Tuck. Φεβρουάριος 2015
    Εκπομπή Athens Nip Tuck. Φεβρουάριος 2015
   
MEGA. Αύγουστoς 2012
   
   
             
Ρινοπλαστική
Κανάλι 9. Ιούνιος 2012
   
Λιποαναρρόφηση
Κανάλι 9. Φεβρουάριος 2012
   
Γηρασμός του προσώπου
Κανάλι 9. Μάρτιος 2012
   
   
           
Επεμβάσεις στήθους
Κανάλι 9. Μάιος 2012