+30 6978 220 831
Ρινοπλαστικη

face 4 newΡινοπλαστική είναι η χειρουργική επέμβαση που επιτυγχάνει την ανάπλαση της μύτης με την τροποποίηση της εμφάνισής της για κοσμητικούς λόγους ή για την αποκατάσταση συγγενών, μετατραυματικών ή μετεγχειρητικών ανωμαλιών.

Πρόκειται για μία από τις πιο δημοφιλείς επεμβάσεις της πλαστικής χειρουργικής επειδή, με την τροποποίηση των στοιχείων μιας μικρής αλλά συνεχώς ορατής στο μέσο του προσώπου ανατομικής ζώνης, επιτυγχάνει μεγάλη βελτίωση στο ύφος και στη συνολική εμφάνιση του ατόμου, χωρίς να δημιουργεί μετεγχειρητικές ουλές.

Η ρινοπλαστική είναι ο καθρέπτης του πλαστικού χειρουργού γιατί στην επέμβαση αυτή αποτυπώνονται οι χειρουργικές, οι καλλιτεχνικές, οι ψυχολογικές και οι διαισθητικές του ικανότητες.

Η ρινοπλαστική δεν είναι μια συγκεκριμένη, τυπική επέμβαση αλλά μια ομάδα μικρότερων επεμβάσεων και τεχνικών που επιλέγονται και εφαρμόζονται κάθε φορά, εξατομικευμένα, ανάλογα με το είδος και την έκταση της δυσμορφίας στο συγκεκριμένο άτομο.

Συχνότερα αφαιρούνται τμήματα οστού ή χόνδρου που προέχουν. Δεν είναι όμως σπάνιες οι περιπτώσεις που απαιτείται πρόσθεση ιστών, κυρίως αυτομοσχευμάτων από άλλα σημεία του σώματος ή βιοσυματικών υλικών.

Με τη ρινοπλαστική επιτυγχάνεται:

  • Εναρμόνιση του συνολικού μεγέθους της μύτης (μείωση ή αύξηση) με το πρόσωπο.
  • Τροποποίηση των επιμέρους ανατομικών αναλογιών (εύρος και μήκος της μύτης).
  • Αλλαγή της μετωπορινικής και της ρινοχειλικής γωνίας.
  • Ευθίαση του άξονα της μύτης σε περίπτωση παρέκκλισης ή σκολίωσης.
  • Αφαίρεση του ύβου (καμπούρας) ή αντίθετα αύξησή του και τροποποίηση της γραμμής στη  ράχη της μύτης.
  • Λέπτυνση, ευθίαση και ανόρθωση της κορυφής της μύτης.
  • Τροποποίηση του μεγέθους και του προφίλ του άνω χείλους.
  • Ελάττωση του εύρους των ρωθώνων.

Με το συνδυασμό των επιμέρους αυτών παρεμβάσεων ο πλαστικός χειρουργός είναι σε θέση να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε αλλαγή στο ύφος και στην εμφάνιση της μύτης και του προσώπου.

Η ρινοπλαστική προσδίδει στο πρόσωπο πιο ευχάριστη και χαρούμενη όψη αλλά δεν επηρεάζει ουσιαστικά την ηλικία.

Εκτός από τις δυσμορφίες, η ρινοπλαστική μπορεί να διορθώσει λειτουργικές διαταραχές όπως είναι η στένωση ή η απόφραξη των ρωθώνων. Μπορεί να συνδυαστεί με πλαστική του ρινικού διαφράγματος σε περίπτωση σκολίωσης μικρού ή μέτριου βαθμού. Μπορεί επίσης να συνδυαστεί με την αφαίρεση ουλών, ογκιδίων ή άλλων συγγενών και επίκτητων ανωμαλιών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της μύτης.


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Αναισθησία
Γενική, ενδοφλέβια ή τοπική
Διάρκεια
1-2 ώρες
Μετάγγιση αίματος
Δεν απαιτείται
Χρόνος ανάρρωσης
1 24ωρο/bt_spoiler][bt_spoiler title="Αφαίρεση ραμμάτων"]Δεν υπάρχουν ράμματα για αφαίρεση. Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις τοποθετούνται εξωτερικά ράμματα που αφαιρούνται 7-10 ημέρες
Δυνατότητα οδήγησης
Μετά την 3η ημέρα
Αθλητικές δραστηριότητες
Μετά την 15η ημέρα
Επιστροφή στην εργασία
Μετά την 8η-10η ημέρα (μετά την 3η ημέρα με νάρθηκα)
Μετεγχειρητική επίδεση
Γύψινος ή θερμοπλαστικός νάρθηκας σε σχήμα κεφαλιού "Τ" που στηρίζεται στ μέτωπο και καλύπτει την μύτη για 8-10 ημέρες. Γάζες ή ταμπόν πολυοθρεθάνηςστα ρουθούνια για 3 24ωρα
Τελικό αποτέλεσμα
Σε 10 ημέρες είναι ορατες οι βασικές διαφορές. Το οριστικό αποτέλεσμα είνια ορατο σε 6 μήνες.
Μετεγχειρητικές ουλές
Δεν υπάρχουν.Λεπτή, μικροσκοπική ουλή στην άκρη των ρωθώνων, συνήθως σε ελάχιστα ορατή, αν δεν προηγηθεί σμίκρυνσή του.


διαβάστε περισσότερα »