Αντιμετώπιση επειγουσών ιατρικών καταστάσεων

Διάλεξη στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
20 Μαρτίου 2018


αντιμετώπιση επειγουσων περιστατικών