Κοιλιοπλαστική

Η χαλάρωση του δέρματος της κοιλιάς είναι συχνή δυσμορφία που ταλαιπωρεί πολλές γυναίκες κυρίως έγγαμες με παιδιά αλλά και άνδρες.

Πρόκειται για την περίσσεια δέρματος στην κοιλιακή χώρα που μερικές φορές είναι τόσο μεγάλη ώστε να αναδιπλώνεται προς τα κάτω και να σχηματίζει ποδιά που καλύπτει τα γεννητικά όργανα ή ακόμη και τους μηρούς (κρεμάμενη κοιλιά). Η δυσμορφία συμπληρώνεται από την παρουσία ραγάδων και την παραμόρφωση του ομφαλού.

Η χαλάρωση της κοιλιάς συνοδεύεται κατά κανόνα από χαλάρωση των εσωτερικών κοιλιακών τοιχωμάτων και διάσταση των δύο ορθών κοιλιακών μυών ενώ δεν είναι σπάνια η παρουσία ουλών ή κηλών (ομφαλοκήλη, κοιλιοκήλη, κήλη λευκής γραμμής).

Η κύρια αιτία της χαλάρωσης της κοιλιάς είναι η απότομη, μεγάλη διάταση του δέρματος που προκαλείται κυρίως από εγκυμοσύνη, απότομη αύξηση και, στη συνέχεια, απώλεια βάρους ή από παθήσεις του πεπτικού (ασκίτης, μετεωρισμός)

Η χαλάρωση της κοιλιάς δεν αντιμετωπίζεται με γυμναστική, συσφίξεις ή άλλα «θεραπευτικά» μέσα. Αντιμετωπίζεται οριστικά μόνο με την απομάκρυνση του χαλαρωμένου δέρματος πράγμα που επιτυγχάνει η κοιλιοπλαστική.

Η κοιλιοπλαστική ή πλαστική κοιλιάς επιτυγχάνει τη σύσφιξη των κοιλιακών τοιχωμάτων, την αφαίρεση της περίσσειας λίπους και δέρματος από την κοιλιακή χώρα, την αναδιαμόρφωση του παραμορφωμένου ομφαλού, την απομάκρυνση των ραγάδων και των ουλών που εντοπίζονται κάτω από τον ομφαλό, τη σμίκρυνση της περιμέτρου της κοιλιάς (λεπτή μέση), τον περιορισμό ή εξαφάνιση της προπέτειας της κοιλιάς και την ανύψωση του εφηβαίου και των γεννητικών οργάνων. Είναι δυνατή η ταυτόχρονη διόρθωση κηλών ( ομφαλοκήλης, κοιλιοκήλης ή μετεγχειρητικής κήλης) χωρίς εμφανείς εξωτερικές ουλές.

Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία, διαρκεί 2-3 ώρες και απαιτεί την παραμονή στην κλινική για 24 ώρες. Η επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες είναι εφικτή μετά από 3-5 24ωρα. Επιβάλλεται η χρήση ελαστικής ζώνης κοιλιάς για 30 ημέρες.