Ρινοπλαστική

 

Ρινοπλαστική είναι η χειρουργική επέμβαση που επιτυγχάνει την ανάπλαση της μύτης και την τροποποίηση της εμφάνισής της για κοσμητικούς λόγους ή για την αποκατάσταση συγγενών, μετατραυματικών ή μετεγχειρητικών ανωμαλιών.

Συχνά η δυσμορφία της μύτης συνοδεύεται από ανατομικές ανωμαλίες στο εσωτερικό της, γεγονός που προκαλεί δυσχέρεια της αναπνοής, ροχαλητό, ιγμορίτιδες και άλλες λειτουργικές διαταραχές.

Σε μεγάλο ποσοστό οι διαταραχές αυτές οφείλονται στη σκολίωση του ρινικού διαφράγματος, στην υπερτροφία των ρινικών κογχών και στην παρουσία αδενοειδών εκβλαστήσεων στο εσωτερικό της.

Στις περιπτώσεις αυτές επιδιώκεται, ταυτόχρονα με την ανάπλαση της εξωτερικής εμφάνισης της μύτης, η διόρθωση των ανατομικών ανωμαλιών στο εσωτερικό της με στόχο την απόκτηση της επιθυμητής όψης αλλά και την ανακούφιση από τα συμπτώματα της δύσπνοιας, της ρινίτιδας και των άλλων ενοχλήσεων.

Ο όρος Λειτουργική Ρινοπλαστική χρησιμοποιείται διεθνώς για να περιγράψει ακριβέστερα τον συνδυασμό της αισθητικής ανάπλασης με τη διόρθωση των εσωτερικών ανωμαλιών της μύτης.

Η ρινοπλαστική είναι εξαιρετικά δημοφιλής επειδή, με την τροποποίηση των στοιχείων μιας μικρής αλλά συνεχώς ορατής στο μέσο του προσώπου ανατομικής ζώνης, επιτυγχάνει μεγάλη βελτίωση στο ύφος και στη συνολική εμφάνιση του ατόμου, χωρίς να προκαλούνται ορατές μετεγχειρητικές ουλές. 

O χειρουργός που θα πραγματοποιήσει μια επιτυχημένη ρινοπλαστική, εκτός από τις χειρουργικές του δεξιότητες, πρέπει να είναι γνώστης των ανθρωπομετρικών δεδομένων του προσώπου και κυρίως να διαθέτει καλλιτεχνικές και ψυχολογικές ικανότητες. Πρέπει να διαθέτει την αίσθηση του ωραίου!