Η φιλοσοφία μας

Κάθε είδους ασυμμετρία, δυσαναλογία ή δυσαρμονία του ανθρώπινου σώματος δημιουργεί ανασφάλεια, αίσθημα κατωτερότητας και άγχος. Η ασχήμια δεν είναι αρεστή σε κανένα και απωθεί.

Αντίθετα η ομορφιά, το Κάλλος των αρχαίων Ελλήνων, αυτή η εκπληκτική λάμψη ενός ωραίου αντικειμένου, ενός έργου τέχνης ή ενός ωραίου ανθρώπινου σώματος σαγηνεύει τις αισθήσεις και έλκει..

Η αισθητική χειρουργική επιτυγχάνει την εξάλειψη της ασχήμιας και την ανάδειξη και διατήρηση της ομορφιάς, τόσο με άμεσο όσο και με έμμεσο τρόπο.

Άμεσα, με την τροποποίηση των αναλογιών, την αποκατάσταση της συμμετρίας και της αρμονίας και την ανανέωση του δέρματος.

Έμμεσα με την βελτίωση της αυτοπεποίθησης και του ψυχισμού, την αποβολή του άγχους της ασχήμιας και του γηρασμού και την έξοδο από την κοινωνική απομόνωση.

H αισθητική χειρουργική δεν ανέχεται τη μετριότητα. Δεν ικανοποιείται με τη διόρθωση μιας δυσμορφίας και την μετατροπή  της σε συνηθισμένη, φυσιολογική μορφή.

Επιδιώκει τη μετατροπή της δυσμορφίας σε τέλεια μορφή, σε ευ-μορφία. Είναι αλήθεια πως η αισθητική χειρουργική, με σύμμαχο τη σύγχρονη βιοτεχνολογία την επιστημονική έρευνα και κυρίως την πολύχρονη εμπειρία, επιτυγχάνει σήμερα "θαύματα".

Το αποτέλεσμα όμως μιας αισθητικής επεμβάσεως είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων και η πρόβλεψή του  απαιτεί καλή γνώση και ανάλυση των παραγόντων αυτών.

Επιπλέον κάθε άτομο αποτελεί ιδιαίτερη ψυχοσωματική οντότητα και για το λόγο αυτό οι αισθητικές χειρουργικές παρεμβάσεις πρέπει να  εξατομικεύονται, να προσαρμόζονται και να επιλέγονται, μετά από ολοκληρωμένη μελέτη των σωματικών και ψυχικών ιδιαιτεροτήτων του αλλά και των κοινωνικών και επαγγελματικών αναγκών του.

Στόχος μας είναι πάντα το τέλειο, απόλυτα φυσικό και όχι το υπερβολικό, παραμορφωτικό αποτέλεσμα. Ο ενδιαφερόμενος για αισθητική επέμβαση πρέπει επομένως να γνωρίζει καλά τις δικές του ιδιαιτερότητες, τις επιθυμίες του, τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά το αποτέλεσμα και τις δυνατότητες της σύγχρονης χειρουργικής επιστήμης.

Η άγνοια ή η παραπληροφόρηση μπορεί να οδηγήσουν σε μη αρεστά αποτελέσματα. Η ιστοσελίδα αυτή έχει σκοπό την ειλικρινή και αντικειμενική ενημέρωση  των ενδιαφερομένων για αισθητικές επεμβάσεις.

Στην ιστοσελίδα αυτή ο Δρ Στέλιος Κοτζαμπασάκης σας ενημερώνει με επιστημονική ακρίβεια και υπευθυνότητα για τη λύση των προβλημάτων σας. 

Οι πληροφορίες προέρχονται από πολύχρονη πρακτική εμπειρία και θεωρητική κατάρτιση, από διαρκή ενημέρωση και παρακολούθηση των εξελίξεων στο χώρο της Πλαστικής Χειρουργικής και από τη μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας.

Οι επισκέπτες μας μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για κάθε επέμβαση ή διαδικασία από τη στήλη επεμβάσεις. Μπορούν επίσης  να επικοινωνήσουν ζωντανά μαζί μας, δωρεάν, μέσω Viber ή Skype.

Δρ. Στέλιος Κοτζαμπασάκης

     Πλαστικός Χειρουργός